Du er her: 

Sneum og Tjæreborg Sognekor

Koret øver mandage fra kl. 19.10 til 21.10 Første gang 26 august.
Sted: Sognehuset, Østre Strandvej 7

Nye medlemmer er meget velkomne!

Sognekoret blev oprettet 1995 af Sneum og Tjæreborg Menighedsråd i samarbejde med organist Pia Hansen Koret er et blandet voksenkor, både kvinder og mænd, som synger ved gudstjenester og koncerter i Sneum og Tjæreborg kirker

Der er ca. 27 medlemmer i koret. Koret synger et bredt repertoire af både verdslig og kirkelig musik.

Det er for alle! Det er ikke en forudsætning, at du kan noder eller kan spille på et instrument. Blot du har glæden ved at synge!

Dirigent for koret:
Dirigent for koret er organist Pia Hansen som spiller ved Sneum og Tjæreborg kirker mobil 28911583 Email: Piahansen@nicolaskock.dk 

Hvorfor synge i et kor?

Korsangen og fællessangen bygger på en masse fællesmenneskelige værdier, som vi kan bringe i spil, når vi skal forstå og argumentere for sangaktivitetens berettigelse i samfundet. Korsang er samarbejde, et fællesskab der giver en fantastisk musikalsk oplevelse. Gennem arbejde med klang, intonation og stemmer får man en oplevelse, som er svær at sætte ord på, men som beriger ens liv.

Som det første arbejder sognekoret frem til den stemningsfulde høstgudstjeneste i Sneum kirke 22 september kl. 19.30, hvor kirkens børnekor også medvirker.

Børnekoret

Børnekoret også kaldet kirkekoret øver mandag fra kl.15.10-16.05 i sognehuset.
Der er fortsat ledige pladser i begge kor.  Send en sms eller mail til Pia eller duk op, hvis det skulle have din interesse.