Du er her: 
onsdag15jan2020

Babysalmesang

onsdag15jan2020 kl. 10:20 - 12:00

Babysalmesang er hos os et helt gratis tilbud til alle nybagte forældre, der er medlemmer af Folkekirken, bosiddende og med barn der er født/døbt i Sneum/Tjæreborg, om at komme i kirken og opleve magien, når børnene lytter, ser og sanser i det rum, der skabes ved hjælp af musik, bevægelse og ord.

Musikpædagog Kathrine Smitshuysen og organist Pia Hansen guider deltagerne gennem sang, leg og bevægelse i kirken.

Babysalmesang henvender sig primært til forældre med babyer mellem to og ti måneder. Tilmelding er nødvendig og skal ske til Annie Winther-Hansen på mail: Annie6731@gmail.com eller på SMS 2625 6731. I bedes oplyse mors og/eller fars navn, adresse og telefonnummer. Vi forventer, at I deltager kontinuerligt af hensyn til indkøb og bemanding.