Du er her: 

40 år i kirkens tjeneste

Den 1. oktober er det 40 år siden, at Leo R. Schmidt blev ansat ved Sneum og Tjæreborg kirker.

Leo blev fra begyndelsen ansat som graver ved begge kirker, og efter sit lange og veludførte virke fortsatte han som afløser for kirketjeneren i Tjæreborg. Denne tjans varetager han til vores store glæde stadigvæk.

Da Leo blev ansat som graver, var forholdene meget anderledes end i dag. Arbejdet varetoges af ham selv på fuld tid med Arne Hansen som gravermedhjælper på to-tredjedel tid. Efterhånden er det gået sådan, at et stadigt stigende antal brugere af kirkegårdene ønsker at få deres gravsteder passet af kirkegårdenes personale, så nu er der tre fuldtidsansatte på vore kirkegårde. Gravning foregik altid med håndkraft. Der er ingen tvivl om, at kirkegårdene var hjertebørn for Leo og hans medansatte, og da Leo lod sig pensionere som graver, afleveredes de i den allerfineste stand. Imødekommenhed, overblik, flid og omhyggelighed var nøgleord i det daglige arbejde. Hvor travlt der end var, var der altid tid til en god snak med besøgende, hvilket mange i årenes løb har givet udtryk for, at de satte stor pris på.

Der er ingen tvivl om, at kirken står Leos hjerte nær og går forud for meget andet. Det glæder vi os alle meget ved, og fra menighedsrådene skal der med tak lyde et stort, hjerteligt tillykke med 40 års jubilæet.

Sneum og Tjæreborg Menighedsråd

Del dette: