Menighedsråd

FORMAND
Johannes Jakobsen Sidelmann
Vesterled 37
6731 Tjæreborg
Mail: tjb-sognehus@mail.dk
Tlf. 40885786


FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN, NÆSTFORMAND
S Chresten C Haugaard
Tremhøjevej 36
6731 Tjæreborg
Mail: ch@advokathb.dk


KIRKEVÆRGE(TJÆREBORG KIRKE)
Henriette Gjerlufsen Frandsen
Sønderbyvej 35
6731 Tjæreborg
Mail:  post@blomsterstudio.dk


KONTAKTPERSON
Flemming Riber Nielsen
Sønderbyvej 32
6731 Tjæreborg
Mail:  flni@esbjergkommune.dk


KASSERER
Eva Dorthea Schmidt
Østerbyvej 18
6731 Tjæreborg
Tlf. 21 60 05 13
Mail:  
tjbkasserer@gmail.com

 

MENIGT MEDLEM
Viggo Wöelck Schmidt
Niels Storgårds Vej 37
6731 Tjæreborg
Tlf. 75 13 61 56
E-mail: viggo.w.schmidt@gmail.com

 

MENIGT MEDLEM
Annie Jette Winther-Hansen
Sneumvej 233
6731 Tjæreborg
Mail: annie.winther-hansen@skolekom.dk


SOGNEPRÆST (KIRKEBOGSFØRER)
Jens Christian Jermiin Nielsen
Sneumgårdsvej 3
6731 Tjæreborg
Mail:  jcjn@km.dk
Tlf.  75175448


SOGNEPRÆST
Peter Herold Søgaard
Engvej 19
6731 Tjæreborg
Mail: phs@km.dk